ENERGI

Energi

Sveriges fastigheter stod 2020 för ca 40% av den totala slutliga energianvändningen. När omvärlden efterfrågar minskad energiförbrukning är energieffektivisering av fastigheter en viktig del i att nå målet. Många fastigheter förbrukar onödigt mycket energi och det beror främst på att deras energi- och installationssystem inte fungerar som de ska. Energieffektivisering av tekniska installationer sänker energikostnaderna och ökar fastighetsvärdet.