Dokumentation

Tjänster
Dokumentation
dokumentation
Drifts- och förvaltningsdokumentation är avgörande för om en anläggning ska kunna få rätt underhåll och komma att fungera som tänkt över tid. Bristande insikt i en fastighets ventilationssystem på grund av odokumenterade hyresgästanpassningar och ändringar i verksamheten, kan medföra betydande energiförluster samt negativt inomhusklimat med stora kostnader som följd.