Energieffektivisering

Vill du veta mer?
Prata med oss om den tjänst
du är intresserad av.

KONTAKT

info@nordke.se

08 - 18 96 90

Energieffektivisering

De flesta byggnader använder mer energi än vad de borde göra. Det beror främst på att energi- och installationssystemen inte fungerar som de ska.  

För att klara miljökvalitetsmålen behövs en minskad energianvändning och energitillförsel för en låg påverkan på miljön. Minskad energianvändning kan exempelvis uppnås genom tekniska åtgärder som ger en effektivare energianvändning med bibehållen nytta. 

Lägre energianvändning innebär minskad miljöpåverkan och sänkta driftkostnader. Sveriges fastigheter stod 2018 för 39% av den totala slutliga energianvändningen. 

För att få ut maximalt av ett energibesparingsprojekt behöver fastighetens verkliga ventilationsbehov kartläggas och ventilationssystem och styr- och övervakningssystem analyseras. Vi hjälper er med rådgivning och med vilka åtgärder som det bör satsas på och tillsammans tar vi fram en handlingsplan för att nå önskat resultat. Det kan till exempel handla om att optimera befintlig utrustning, uppgradera komponenter i ventilationssystem, installera fläktar med EC-motorer, återvinna värme, justera luftflöden- och temperaturer, ändra driftstider eller byta ut uttjänt luftbehandlingsaggregat.  

Vi erbjuder allt från enkla åtgärder till ett heltäckande energibesparingsprojekt med projektering, arbetshandling och leverans av systemlösningen. 

Följ oss på instagram

Denna hemsida använder cookies för statistik och inställningar. Genom att använda hemsidan samtycker du till detta. Klicka och läs mer här.